Støttemedlem

 

Støttemedlemskab1

Støttemedlemmer kan søge om medlemskab i Netværksgruppen, hvis de støtter Netværksgruppens formål og holdning om, at købere af seksuelle ydelser bør kriminaliseres. Støttemedlemmer behøver ikke at have erfaring fra prostitution, men kan som opbakning til Netværksgruppens arbejde ansøge om støttemedlemskab.

Hvorfor melde sig som støttemedlem?

Netværksgruppen er en af de eneste foreninger i Danmark, som er i direkte kontakt med kvinder der har forladt prostitution og samtidig har en helt klar politisk dagsorden. Netværksgruppens aktive og passive medlemmer taler ud fra en personlig erfaring og har brug for al den støtte og opbakning de kan få, når de bringer deres egne historier i spil, for at råbe politikerne op og give politikerne et realistisk billede af fænomenet prostitution. Det kræver en lang række af ressourcer, aktiviteter og ikke mindst et stærkt fællesskab, der styrker kvinderne og deres tro på, at deres erfaringer spiller en vigtig rolle.

Netværksgruppen har mange modstandere, herunder de mange mænd (og kvinder) der mener, at retten til at betale for adgangen til andre menneskers kropsåbninger er en menneskeret. Derfor kræver det ekstra mange ressourcer, idet mange af kvinderne samtidig kæmper mod marginalisering, trusler og skadevirkninger af prostitution, og på den baggrund har brug for moralsk og økonomisk støtte, så meningsfulde aktiviteter kan iværksættes, og spændende opgaver kan fordeles mellem Netværksgruppens primære målgruppe, hvor overskud, motivation og engagement er betinget af, at der er opbakning udefra.

Derfor håber vi, at du med et støttemedlemskab vil vise din støtte og opbakning til Netværksgruppen og Netværksgruppens aktiviteter.

Som noget helt særligt, så har du som støttemedlem fortrinsret til Netværksgruppens to årlige debataftenener, hvor entréprisen normalt er 150 kr. Som støttemedlem har du mulighed for at deltage gratis, hvis du tilmelder dig arrangementet, når du modtager en mail om det, før det bliver offentliggjort.

Ønsker du at søge om optagelse som støttemedlem? Så send din ansøgning til Netværksgruppen her nedenfor.

Navn*
Adresse:
E-mail:*
Ansøgning*


Netværksgruppen har brug for så mange støtter som muligt.

– Støttemedlemskab koster for privatpersoner: 240 kr. årligt og for organisationer: 460 kr. årligt og opkræves efter godkendt ansøgning. (For at blive optaget som støttemedlem skal du støtte Netværksgruppens formål og være enig i, at køb af seksuelle ydelser skal kriminaliseres). Støttemedlemmer vil en gang månedligt modtage et nyhedsbrev.

 

Kunne du tænke dig at støtte Netværksgruppen, uden nødvendigvis at være støttemedlem?

Du kan støtte os med et enkelt beløb eller overføre et fast beløb hver måned. Din donation kan overføres til:

Reg og kontonummer:

Reg: 2104

Kontonummer: 6890 704 539

Hvad går pengene til?

Pengene går til mange forskellige ting: opretholdelse af hjemmesider, transportomkostninger, når vi deltager i medier og/eller møder, konferencer m.m., omkostninger til Netværksgruppens møder, herunder booking af fagpersoner, der kan holde relevante oplæg, iværksættelse af nye projekter, opretholdelse af Netværksgruppens krisetelefon for kvinder med prostitutionserfaring, udgifter til Netværksgruppens Debat-Avis, supervision til krisetelefon-teamet, aktiviteter med henblik på at styrke medlemmernes sociale relationer, materialer, promovering, kampagner, udarbejdelse af undervisningsmateriale og meget mere.