Frivillige søges

Vi søger frivillige

Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution søger engagerede og frivillige kræfter, som vil være med til at fremme Netværksgruppens arbejde!

Vil du være med til aktivt at arbejde for et forbud mod køb af seksuelle ydelser, og samtidig få noget relevant erfaring på dit cv? Kan du lægge 5-15 ugentlige og frivillige timer i en samfundsrelevant forening? Har du en baggrund inden for kommunikation, fundraising eller lignende?

Så er følgende opslag måske noget for dig!

Netværksgruppen søger 12 frivillige medarbejdere som har tiden og kompetencerne til at arbejde målrettet med Netværksgruppens aktiviteter, kampagner og projekter, herunder 3 ledere, der skal have det overordnede overblik, følge op på opgaver, som kan bidrage med nye idéer, kan sikre overholdelse af deadlines og samtidig kan fungere som kontaktpersoner for de respektive teams.

Redaktionsteam

Vi søger en redaktionsleder – Kan du både lede og fordele arbejde, samtidig med at du sikrer et godt og trygt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi leder efter. Som redaktionsleder har du det overordnede ansvar for redaktionsteamet og Netværksgruppens nyhedsmedie ‘Debat-Avisen’, herunder overholdelse af deadlines, for endelig korrektur og for at bidrage med nye idéer, der kan sparke Debat-Avisen godt fra start. Som redaktionsleder vil du samtidig indgå i et ledelsesteam med henblik på at sikre et godt samarbejde på tværs af de forskellige teams i Netværksgruppen. Derudover vil du fungere som kontaktperson for dit team, og dermed skulle sikre et højt kommunikationsniveau overfor Netværksgruppens bestyrelse.

Vi søger et redaktionsteam – Vi søger 3 frivillige medarbejdere til at varetage Netværksgruppens nyhedsmedie ’Debat-Avisen’ og de opgaver der knytter sig til dette, herunder at kontakte relevante skribenter der kan bidrage med artikler til siden, at kunne interviewe relevante personer og skrive artikler på baggrund af disse, eventuelt selv kan bidrage med artikler om køn, kultur og ligestilling, som kan læse korrektur, opdatere hjemmesiden samt opdatere den tilknyttede Facebookside. Vi forventer at du behersker dansk i både skrift og tale, har styr på tegnsætning, at du interesserer dig for emnerne; køn, kultur og ligestilling og samtidig har en spirende skribent i maven.

Kampagneteam

Vi søger en kampagneleder – Kan du både lede og fordele arbejde, samtidig med at du sikrer et godt og trygt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi leder efter. Som kampagneleder har du det overordnede ansvar for kampagneteamet, for overholdelse af deadlines, for at udvikle nye idéer, aktiviteter og kampagner, at sikre at aftaler overholdes og at samarbejdspartnere involveres. Som kampagneleder vil du indgå i et ledelsesteam med henblik på at sikre et godt samarbejde på tværs af de forskellige teams i Netværksgruppen. Derudover vil du fungere som kontaktperson for dit team, og dermed skulle sikre et højt kommunikationsniveau overfor Netværksgruppens bestyrelse.

Vi søger et kampagneteam – Vi søger 3 frivillige medarbejdere til Netværksgruppens kampagneteam. Opgaverne består i at følge Netværksgruppens nuværende aktiviteter og kampagner til dørs, at udvikle og planlægge nye aktiviteter, arrangementer og kampagner, at stå for planlægning, booking og mødeafholdelse, at udarbejde projektbeskrivelser og relevant materiale, at stå for PR, kontakt til samarbejdspartnere og at sikre at alle aktiviteter, arrangementer og kampagner følges til dørs. Derudover skal du være med til at sikre Netværksgruppens deltagelse ved relevante kulturelle og debatskabende arrangementer, hvor emnet prostitution har sin relevans. Du behersker dansk i skrift og tale, har gerne kampagneerfaring og så er du idérig, kan have flere bolde i luften, men er også i stand til at gribe dem og sparke dem i mål. Du er god til at samarbejde, er kreativ og pligtopfyldende.

Fundraiserteam

Vi søger en Fundraiserleder – Kan du både lede og fordele arbejde, samtidig med at du sikrer et godt og trygt arbejdsmiljø? Så er det måske dig vi leder efter. Som fundraiserleder har du det overordnede ansvar for, at Netværksgruppen får de økonomiske muskler der er brug for, for at kunne igangsætte de aktiviteter, arrangementer og kampagner, som Netværksgruppen arbejder på. Du har kendskab til ansøgninger til fonde og legater, ligesom du har kendskab til §18 ansøgninger i forbindelse med satspuljemidler. Som fundraiserleder vil du indgå i et ledelsesteam med henblik på at sikre et godt samarbejde på tværs af de forskellige teams i Netværksgruppen. Derudover vil du fungere som kontaktperson for dit team, og dermed skulle sikre et højt kommunikationsniveau overfor Netværksgruppens bestyrelse.

Vi søger et Fundraiserteam – Vi søger 3 frivillige medarbejdere til Netværksgruppens Fundraiserteam. Opgaverne består i at udarbejde ansøgninger og projektbeskrivelser i forbindelse med ansøgninger til fonde, legater og satspuljemidler. Opgaverne vil ligeledes bestå af opsøgende arbejde i forbindelse med donationer, støttemedlemskab samt at arbejde på etablering af samarbejde med organisationer og virksomheder, der på forskellige måder kan støtte op om Netværksgruppens arbejde. Du behersker dansk i skrift og tale, har styr på tegnsætning og er ikke bleg for at ringe folk op eller at deltage i møder, hvor du skal fortælle om Netværksgruppens formål og aktiviteter. Du har et godt overblik, følger dine opgaver til dørs og ser dig selv som en god og saglig repræsentant for Netværksgruppen.

Hvem er vi?

Netværksgruppen er et netværk af kvinder med prostitutionserfaring der er gået sammen om at sætte prostitution og sexkøb på den samfundsmæssige og politiske dagsorden. Kvinder med prostitutionserfaring har en vigtig viden om prostitution, om skadevirkningerne af prostitution og om årsager til og bevæggrunde for at gå ind i prostitution  og er derfor en vigtig kilde, når der skal samles empiri på området, og udvikles exitprogrammer, der virker.

Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution blev stiftet i november 2014 og består i dag af 25 medlemmer. I april i år blev der nedsat en bestyrelse, som varetager foreningens daglige drift. Foreningen vokser støt, og derfor har vi brug for dygtige og engagerede mennesker, som har viden, kompetencer og overskud til skabe synlighed omkring Netværksgruppen.

Vi håber at høre fra dig, og gerne inden d. 1. juli 2015.

Du kan sende din ansøgning til: kontakt@netvaerksgruppen.dk – Mærket ’Frivillig’

De bedste hilsner og på vegne af

Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution.

Tanja Rahm
Forkvinde og talsperson for Netværksgruppen.

 

Du kan downloade vores stillingsopslag som PDF-fil her: Vi søger frivillige