Referat stiftende generalforsamling d. 23. april 2015

Referat af stiftende generalforsamling for foreningen: Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution, d. 23. April 2015

11 medlemmer er repræsenteret, herunder 5 støttemedlemmer: Irene Manteufel, Jette Hansen Charlotte Jeppesen, Henriette Heuser, Tine Petersen og 6 aktive medlemmer: Tanja Stephanie, Linda, Dorrit, Bente og Pernille (sidstnævnte var tilstede den sidste halvdel af mødet).

Afbud: Sofie

Punkt 1 – Velkomst ved Tanja Rahm

Tanja fortæller om Netværksgruppens aktiviteter og projekter der er ved at tage form og som Netværksgruppen har taget initiativ til. Tanja gennemgår Netværksgruppens overordnede opgaver, herunder:

– At stadfæste sig i den politiske debat, omkring et forbud mod købesex.

– Løbende sørge for, at underskriftindsamlingen mod købesex sendes rundt virtuelt.

– Skrive artikler om prostitution, bl.a. til Debat-Avisen, så debatten holdes i live i offentligt regi.

– Udarbejde materiale, som kan anvendes i forhold til undervisning, oplæg eller debatter, som tager udgangspunkt i foreningens arbejde.

– Løbende vedligeholde hjemmesiden, så den er opdateret med nye undersøgelser, rapporter med mere, der støtter op om et forbud mod køb af seksuelle ydelser.

– At igangsætte kampagner, der sætter prostitution på den samfundsmæssige og politiske dagsorden.

– At iværksætte aktiviteter, der støtter op om Netværksgruppens formål og medlemmer.

Tanja fortæller, hvad det overordnede formål med en bestyrelse er, og hvilken betydning det vil have for Netværksgruppen, herunder:

– At sikre, at kvinder med prostitutionserfaring får et politisk talerør.

– At sikre, at den viden kvinder med prostitutionserfaring har, får betydning i politisk sammenhæng.

– At sikre at Netværksgruppen fremstår som en seriøs og ambitiøs forening.

– At øge muligheden for at iværksætte projekter og initiativer

 

punkt 2 – Valg af dirigent

– Linda Luckow (aktivt medlem) vælges som dirigent

 

Punkt 3 – Valg af referent

– Bente Kongerslev (aktivt medlem) vælges som referent 

 

Punkt 4 – Godkendelse af foreningens formål

– Netværksgruppens formelle formålsbeskrivelse er enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 5 – Godkendelse af foreningens formålsparagraf

– Netværksgruppens formålsparagraf er enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 6 – Præsentation af opstillede kandidater:

– Tanja Rahm ønsker at stille op til bestyrelsen

– Jette Anne-Marie Hansen ønsker at stille op til bestyrelsen

– Henriette Heuser ønsker at stille op til bestyrelsen

– Charlotte Jeppesen Ioannidis ønsker at stille op til bestyrelsen

– Irene Manteufel ønsker at stille op til bestyrelsen

– Tine Gudrun Petersen ønsker at stille op til bestyrelsen

 

Punkt 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer

– Tanja Rahm vælges som forkvinde for en periode på 2 år (enstemmigt vedtaget)

– Jette Hansen vælges som næstforkvinde for en periode på 1 år (enstemmigt vedtaget)

– Henriette Heuser vælges som kasserer for en periode på 1 år (enstemmigt vedtaget)

– Irene Manteufel vælges som bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år (enstemmigt vedtaget)

– Charlotte Jeppesen vælges som bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år (enstemmigt vedtaget)

– Tine Gudrun vælges som suppleant for en periode på 1 år (enstemmigt vedtaget)

 

Punkt 8 – Valg af foreningens talsperson

– Tanja Rahm vælges som foreningens talsperson for en periode på 1 år (enstemmigt vedtaget)

 

Punkt 9 – Gennemgang og godkendelse af vedtægter

– Vedtægterne gennemgås

  • 4. Medlemskab – Foreningen tilbyder 3 typer medlemskab; Aktive medlemmer, passive medlemmer og støttemedlemmer. Under støttemedlemmer kan der optages foreninger og virksomheder. Kontingentsatser for foreninger og virksomheder er 400 kr. årligt.

Kontingent for støttemedlemmer er fastsat til 240 kr. årligt – kontingentsatser revideres ved den årlige generalforsamling.

  • 11. Tegningsret – alle udgifter på mere end 1000 kr. skal godkendes af bestyrelsen. – Kasserer og formand kan godkende udskrivninger på under 1000 kr.

Alle vedtægter er gennemgået og vedtaget enstemmigt.

 

Punkt 10 – Valg af revisor

– Dorrit Nielsen (aktivt medlem) er valgt som foreningens revisor

 

Eventuelt

Formand og kasserer sørger for at få oprettet en foreningskonto, så snart referenten har renskrevet referatet fra den stiftende generalforsamling.

 

Formanden sørger for at indkalde til bestyrelsesmøde inden for den næste måned. 

 

Foreningen er stiftet d. 23. April 2015

Foreningen har hjemsted: Jydeholmen 4, 2720 Vanløse

Formand                                            Kasserer

Dato    Underskrift                              Dato    Underskrift

7/5-2015 ________________________                     7/5-2015 ___________________________

NAVN: Tanja Rahm                                                                   NAVN Henriette Heuser

 

Dirigent                                             Referent

Dato    Underskrift                              Dato    Underskrift

7/5-2015 _________________________       7/5-2015 ___________________________

NAVN Linda Luckow                                                                NAVN Bente Kongerslev