Reception og lancering af Netværksgruppen d. 18. november 2014

 

Tirsdag den 18. November 2014 blev Netværksgruppen for kvinder med prostitutionserfaring lanceret. Det blev den til en reception midt i København i selskab med 40 tilmeldte mænd og kvinder, bl.a. repræsentanter fra forskellige organisationer (8. Marts Initiativet, KFUK, Reden, Reden Int., NewLives, LivaRehab, Dansk Kvindesamfund, Mænd mod købesex, Everyday Sexism Project Denmark, Enhedslistens Kvindeudvalg m.fl.) samt andre interessenter, med interesse for Netværksgruppens lancering og formål. Derudover var flere af Netværksgruppens medlemmer mødt op, ligesom flere kvinder med prostitutionserfaring kom for at høre mere om Netværksgruppen.
IMG_4758
Receptionen blev indviet med et oplæg af talsperson og medstifter, Tanja Rahm. Du kan læse et uddrag fra hendes tale længere nede.

Efterfølgende holdt Hanne Helth fra 8. Marts Initiativet et oplæg om den nordiske model og dens betydning for alle kvinder. Du kan høre oplægget her på siden.

Derefter holdt Fernanda Milán et oplæg, hvor hun delte sin personlige historie om prostitution og det at blive handlet ind i sexindustrien. Også hendes oplæg kan høres her på siden.

Afslutningsvist holdt Helle Jarlmose, leder af  KFUK og bestyrelsesmedlem i CAP International, et kort oplæg om CAP Internationals internationale arbejde og om den nordiske models udbredelse.

Uddrag fra Tanja Rahm’s tale til receptionen og lanceringen af Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution:

”Det er en særlig dag i dag, især for mig, men også for den fremtidige prostitutionsdebat i Danmark. Derfor er det en stor glæde, at så mange organisationer og interessenter er mødt op til receptionen og lanceringen af den nye Netværksgruppe for kvinder med prostitutionserfaring. Fra i dag af er jeg ikke længere alene, men en del af et fællesskab, hvor vi ikke længere vil finde os i, ikke at blive hørt”.

”Det her netværk har været længe undervejs. Hele året har jeg gjort mig tanker om, hvordan man kunne samle de her kvinder, som besidder en særlig og vigtig viden, når det kommer til at diskutere prostitution og køb af seksuelle ydelser. Igennem tiden har flere modige kvinder kastet sig ind i løvens bur, hvor medier i flere tilfælde har udnyttet sårbare historier, har offergjort de her kvinder, og har vendt historierne på hovedet, så det centrale har omhandlet baggrunden for at gå ind i prostitution, for derefter at gøre vedkommende utroværdig, fordi det blev udlagt som årsagen til, at hun var for svag til at være i prostitution. Men ikke kun medierne er en stor mundfuld. Også mennesker der deltager i debatten, har følt sig berettiget til at kaste om sig med ukvemsord, ikke kun i den offentlige debat, men også adresseret direkte til de kvinder, der modigt har stillet sig frem til offentlige skue. Nogen har oplevet sig krænket, truet på livet, forfulgt, hånet og nedgjort, og andre har oplevet stalking, angreb på familiemedlemmer og meget mere. Derfor er der mange gode grunde til, at kvinder med prostitutionserfaring ikke bare kaster sig hovedkulds ind i den offentlige debat. Det ser jeg ikke som en svaghed, men som en styrke, fordi de her kvinder af gode grunde har valgt at beskytte sig selv fra de angreb, som det at stå frem, fører med sig. Ikke desto mindre er de her fortællinger af så stor betydning, hvorfor der længe har været brug for et netværk som dette. Det er nemlig på tide, at de her kvinder får et talerør, hvor de ikke skal udstilles som privatpersoner, men hvor de oplever massiv opbakning fra et netværk, hvor der er støtte og vejledning, hvad enten man ønsker at dele sin beretning, ønsker at blande sig i den offentlige debat, eller ønsker at bidrage med betydningsfuld viden, der kan skabe synlighed omkring prostitutionens vilkår og den vold, som ikke kan adskilles fra prostitution, idet den kommer fra de mennesker der køber sig adgang til prostituerede”.

”Når man ser på debatten om prostitution i Danmark, viser den med al tydelighed, at kun få har gennemskuet mediernes massive manipulering af befolkningen, særligt på baggrund af deres sproglige termer som sexarbejde, frie valg og seksuel frigørelse, som har forført rigtig mange til at tro, at prostitution for majoriteten af de prostituerede, handler om netop disse aspekter. Et af de vigtigste mål med Netværksgruppen er derfor, at dokumentere kvindernes erfaringer og skabe synlighed om årsagen til at gå ind i, oplevelserne med og skadevirkningerne af prostitution. Derfor er beretningerne på hjemmesiden et vigtigt led i Netværksgruppens arbejde. Ingen skal længere kunne ignorere de her kvinders stemmer, ligesom ingen længere skal kunne negligere deres oplevelser og erfaringer”.

”Udover at dele vores beretninger og skabe synlighed omkring den voldelige struktur i prostitution, er målet at skabe et forum, hvor medlemmerne kan mødes og udvikle sig, både sammen og hver for sig. Det betyder, at Netværksgruppen, hvad enten man er passivt eller aktivt, anonymt eller offentligt medlem, kan deltage i Netværksgruppens møder hver 3. Måned. Derudover er målet, at høre oplæg fra fagpersoner, der kan bidrage med viden og inspiration, dels til den enkelte, men også til Netværksgruppen som helhed. Vi skal altså have mulighed for at booke oplægsholdere, ligesom det i dag har været muligt at få Hanne til at fortælle om den nordiske model. Derudover skal møderne give medlemmerne mulighed for at se Netværksgruppen som et netværk, hvor der er forståelse og accept af de oplevelser de hver især har haft, og hvor målet er, at styrke medlemmernes ressourcer, både i det private liv, men også i forhold til Netværksgruppen.

Derudover har Netværksgruppen allerede nu iværksat en underskriftindsamling, for et forbud mod køb af seksuelle ydelser. Indtil videre har 269 mennesker skrevet under på den, og målet er, at der i udgangen af 2015 skal være mindst 5000 underskrifter. Det er vigtigt at forstå, at man ikke uden videre får vendt befolkningen, men at det kræver tålmodighed, som jeg ved at mange af jer der sidder her i dag, har haft rigtig meget af, fordi I har været en del af den her debat i årevis. (Underskrift-indsamlingen kan underskrives HER)

Derudover har Netværksgruppen ejerskab over Debat-Avisen.dk, som er Netværksgruppens nyhedsmedie. Her kan medlemmerne skrive artikler og dele erfaringer, ligesom gæsteskribenter kan bidrage med artikler til hjemmesiden. Og vi er så privilegerede, at Irene Manteufel allerede har skrevet en artikel om sexisme, Alice Raasdal fra Svanegrupperne har bidraget med en artikel om Svanegruppernes tilbud, Rasmus Horn har skrevet en artikel om ligestilling, Balder Mørk har bidraget med en artikel om øremærket barsel og Birgit Søderberg har skrevet en artikel om mænds vold mod kvinder. Det betyder meget for Netværket, at flere vil bidrage med artikler, da det er en mulighed for at skabe trafik, og dermed skabe fokus på Netværksgruppen, og det den repræsenterer. Derfor sætter jeg rigtig stor pris på de bidrag vi allerede har modtaget, og vi tager med kyshånd imod mange flere, så vi fra nu af kan holde fast i at skabe opmærksomhed mod det nye Netværk, og de stemmer der er så modige, at dele deres beretninger der”.

”Netværksgruppen er et selvstændigt og privat initiativ. Det er ikke bundet op på eksisterende organisationer, men føder sig selv her i dag, i selskab med jer. Det er jeg glad for og stolt over, og jeg håber I vil være med til at gøre det til en succes, vil støtte op om det og vil dele det i jeres netværk, for det her er historisk, ikke mindst det faktum, at Netværket allerede før lanceringen, bestod af 10 medlemmer, og mange flere har vist stor interesse for Netværksgruppen. Til de kvinder der overvejer at blive medlem, vil jeg sige, at jeg lover, at vi tager godt imod jer, og vil sætte pris på jeres medlemskab. Jo flere vi er, jo stærkere står vi, og jo stærkere vi står, jo mere indflydelse får vi, og lige netop derfor, er det muligt at være medlem på flere forskellige måder, da vi ved, at det for nogen kan være tvingende nødvendigt at kunne optræde anonymt, kan undlade at deltage i Netværksmøder og for nogen er nødvendigt at frabede sig at modtage mails fra Netværksgruppen, da nogle stadig lever med hemmeligheden alene”.

”Som afslutning på mit oplæg vil jeg læse et citat op for jer. Det er fra bogen ”My story”, skrevet af Rosa Parks:

“I remember she told me, that the slaves had to fool the white people into thinking, that they where very happy. The white people would get angry, if the slaves acted unhappy. They would also treat the slaves better, if they thought the slaves liked white people. When white people died, their slaves would have to pretend to be very sorry. The slaves would spit on their fingers and use it to wet their cheeks like it was tears. They’d do this right in front of the little slave children, and then the children would do the same thing in the presence of the grieving white people”.”

Hanne Helth, 8. Marts Initiativet:
Om den nordiske model og dens betydning for alle kvinder:

Fernanda Milán, medlem af Netværksgruppen:
Hendes personlige historie med prostitution og trafficking:

_____________________________________________________________

IMG_4754_2
Vi takker alle de mange mennesker der deltog i receptionen den 18. November 2014, og gjorde dette til en fantastisk aften og opstart på Netværksgruppen for kvinder med prostitutionserfaring. Netværksgruppen starter for alvor op i januar, hvor nye spændende projekter vil blive skudt i gang.

Da Netværksgruppen er et privat initiativ uden medlemshonorar, håber vi at du vil støtte os økonomisk, så vi kan få økonomiske muskler til at gå i gang med de projekter, som kræver penge. Du kan støtte os ved at overføre til følgende konto:

Reg og kontonummer:

Reg: 2360
Kontonummer: 0747 961 751

Hvis du vil vide hvad vi skal bruge økonomiske muskler til, så kan du læse meget mere HER – Vi vil sætte stor pris på din hjælp.

De bedste hilsner
Netværksgruppen.