Formål

Formålet med Netværksgruppen er at samle kvinder med prostitutionserfaring og skabe mulighed for at organisere sig, opbygge netværk, skabe relationer, organisere sig politisk, få vejledning til at tackle medierne ved tanke om at stå offentligt frem, få støtte til argumentation mod myter om prostitution, blive klogere på foreliggende rapporter eller få mulighed for at møde mennesker, der kan relatere til fælles oplevelser fra prostitution, samt at diskutere mediernes håndtering af prostitution.

Formålet med Netværksgruppen er også at sætte prostitution på dagsordenen og give deltagerne mulighed for at høre oplæg fra fagpersoner, der kan italesætte problemstillinger, der knytter sig til prostitution, bl.a. årsager til og baggrunde for at gå ind i prostitution, prostitutionens voldelige struktur, senfølger af prostitution – og samtidig få synliggjort prostitutionens skadevirkninger. Derudover kan der være oplæg om andre emner, som relaterer til prostitution.

Derudover er Netværksgruppens formål at gøre kvinder med prostitutionserfaring til ressourcestærke personer på området i stedet for  at blive betragtet som et offer for prostitution uden mulighed for at bibringe vigtig viden om exitprogrammer, sociale tilbud m.m. Derfor sætter Netværksgruppen empowerment på dagsordenen som et tilbud, der har til hensigt at samle vores kræfter og ønsker om at trænge igennem og blive hørt som en vigtig gruppe, der alle har fælles oplevelser fra prostitution, og som ikke længere vil offergøres. Netværksgruppen har ingen forventning om, at medlemmerne ønsker at stå offentligt frem, hvorfor man kan være fuldstændig anonym, hvis det er det, man ønsker.

Netværksgruppens formelle formålsbeskrivelse

Foreningen er en ikke-religiøs, upolitisk, non-profit, almennyttig forening for kvinder med erfaring fra og som har forladt prostitution, hvis formål er 1) at arbejde for et samfund med mindst mulig prostitution, 2) at kritisere fænomenet prostitution, den seksuelle kultur og de magtforhold der eksisterer mellem kønnene og 3) at mindske prostitution ved at arbejde for en kriminalisering af køb af seksuelle ydelser. Foreningen anser prostitution som vold mod mennesker og køb af prostitution for et kommercielt seksuelt overgreb.

Formålet søges opnået især ved midler som

  • indførsel af et forbud mod køb af kommercielle seksuelle overgreb,
  • fastholdelse af rufferiparagraffen som en beskyttelse mod, at andre tjener på ens prostitution,
  • fastholdelse af den nuværende afkriminalisering af den prostituerede,
  • information af befolkningen om kommerciel seksuel vold mod prostituerede,
  • information af befolkningen om prostitutionens skadevirkninger og senfølger,
  • styrkelse af den sociale indsats for nuværende og tidligere prostituerede, og
  • fuld opholdstilladelse i Danmark for personer, der anerkendes som ofre for menneskehandel til prostitution.