Vil du være med i gruppen?

Skilt10

Har du erfaring fra prostitution? Og vil du være en del af vores netværk?

Netværksgruppen er for kvinder med erfaring fra prostitution. Det kan være gadeprostitution, escort, bordeller, barer, stripklubber eller porno. Det kan også være erfaringer med gråzoneprostitution eller sugardating. Fælles for alle medlemmer er, at de støtter Netværksgruppens holdning om at prostitution er vold og at køb af seksuelle ydelser bør kriminaliseres.

Aktivt eller passivt medlemskab

Du kan være medlem på den måde, det bedst passer ind i dine personlige omstændigheder.

Aktive medlemmer
Aktive medlemmer er kvinder med prostitutionserfaring, som er ophørt i prostitution. For at blive optaget som aktivt medlem kræves det, at ansøger støtter Netværksgruppens formål og midler. Aktive medlemmer dokumenterer med deres personlige beretning på hjemmesiden (evt. anonymt) deres aktive medlemskab af Netværksgruppen. Aktive medlemmer deltager i Netværksgruppens møder, aktiviteter og arrangementer (i den udstrækning, hvor det hænger sammen med den enkeltes liv). Aktive medlemmer får, udover adgang til en lukket Facebook-gruppe for Netværksgruppens aktive og passive medlemmer, også adgang til en lukket Facebook-gruppe, kun for aktive medlemmer, hvor kommende aktiviteter, idéer m.m. debatteres. Som aktivt medlem har man adgang til foreningens generalforsamling, og er stemmeberettiget. Aktive medlemmer kan desuden skrive artikler til Netværksgruppens Debat-Avis.

Passive medlemmer
Passive medlemmer er kvinder med prostitutionserfaring, som er ophørt i prostitution. For at blive optaget som passivt medlem kræves det, at ansøger støtter foreningens formål og midler og at du kort fortæller om dig selv og dine erfaringer fra prostitution, når du søger om medlemskab. Det er kun talspersonen og en repræsentant fra bestyrelsen, der har adgang til disse mails og alt opbevares fortroligt. Passive medlemmer har mulighed for at deltage i generalforsamlinger, men har ikke stemmeret. Passive medlemmer får adgang til Netværksgruppens lukkede Facebook-gruppe for aktive og passive medlemmer, der løbende opdateres med Netværksgruppens aktiviteter samt referater fra Netværksgruppens møder samt bestyrelsesmøder. Passive medlemmer vil få mulighed for at deltage i udvalgte aktiviteter og arrangementer. Der er ikke krav om, at passive medlemmer skal dele deres beretning på hjemmesiden. Som passivt medlem viser du Netværksgruppen din støtte og opbakning, og får gennem Netværksgruppen et talerør.

Hvilke forventninger har Netværksgruppen?

Netværksgruppen forventer, at du engagerer dig på den måde, det føles trygt og overskueligt for dig. Vi forventer også, at du deler Netværksgruppens holdning om, at prostitution er vold, og at den eneste måde at beskytte prostituerede på, er ved at kriminalisere dem, der køber seksuelle ydelser. Netværket er altså ikke ment som et forum, hvor disse emner skal diskuteres, hvorfor du skal være afklaret om din holdning til prostitution, før du søger om medlemskab i Netværksgruppen.

Hvilke krav stilles der?

I Netværksgruppen er alle medlemmer pålagt tavshedspligt. Netværket skal være et trygt sted for kvinder med prostitutionserfaring at samles, og det skal ligeledes være trygt for alle at deltage i de forskellige arrangementer uden risiko for, at deres deltagelse og beretninger deles udenfor netværket. Overholdes krav om tavshedspligt ikke, vil medlemskab ophøre øjeblikkeligt. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke deler Netværksgruppens holdning om, at køb af seksuelle ydelser skal kriminaliseres.

Hvad kan vi tilbyde?

Netværksgruppen kan tilbyde dig et trygt sted hvor du kan blive hørt. Netværksgruppen mødes hver sjette uge med henblik på at sætte fokus på emner, der er relevante inden for prostitution. Det betyder, at der, ca. hver tredje gang gruppen mødes, vil være oplæg fra relevante oplægsholdere, som kan give gruppen mulighed for at debattere emner, der relaterer til prostitution på forskellige måder. Derudover har Netværksgruppen til hensigt at nedsætte frivillige arbejdsgrupper, som på forskellig vis kan bidrage med relevant viden, materiale, artikler og meget mere, som kan publiceres på Netværksgruppens hjemmeside og i offentligt regi. Der er ikke noget krav om, at man skal deltage i Netværksgruppens arbejdsgrupper.

Personfølsomme oplysninger

Netværksgruppen skal ikke bruge dit cpr.-nummer. For at blive aktivt eller passivt medlem skal vi blot bruge dit navn og en email. Disse oplysninger opbevares fortroligt og på et sikkert sted. Ønsker du at blive en del af den lukkede Facebookgruppe vil andre passive/aktive medlemmer af Netværksgruppen kunne se din profil, men da grupperne er hemmelige, vil andre ikke kunne se, hvor vidt du er med i disse grupper. Netværksgruppen værner om medlemmernes anonymitet. Flere af medlemmerne ved, hvilke omkostninger det kan have at stå frem, hvorfor vi udover tavshedspligt i Netværksgruppen, også gør vores bedste for at passe godt på hinanden.

Hvad koster det?

Det er gratis at være aktivt eller passivt medlem af Netværksgruppen (hvilket indebærer, at du har personlige erfaringer med prostitution).