Vil du være med i gruppen?

Skilt10

Har du erfaring fra prostitution? Og vil du være en del af vores netværk?

Netværksgruppen er for kvinder med erfaring fra prostitution. Det kan være sugardating, gadeprostitution, escort, bordel, bar, stripklub eller porno. Fælles for alle medlemmer er, at de støtter Netværksgruppens holdning om at prostitution er vold og at køb af seksuelle ydelser bør kriminaliseres.

Aktivt eller passivt medlemskab

Du kan være medlem på den måde, det bedst passer ind i dine personlige omstændigheder.

Aktive medlemmer
Aktive medlemmer er kvinder med prostitutionserfaring, som er ophørt i prostitution. For at blive optaget som aktivt medlem kræves det, at ansøger støtter Netværksgruppens formål. Aktive medlemmer dokumenterer med deres personlige beretning på hjemmesiden (evt. anonymt) deres aktive medlemskab af Netværksgruppen. Aktive medlemmer deltager i Netværksgruppens aktiviteter og arrangementer (i den udstrækning, hvor det hænger sammen med den enkeltes liv).

Passive medlemmer
Passive medlemmer er kvinder med prostitutionserfaring, som er ophørt i prostitution. For at blive optaget som passivt medlem kræves det, at ansøger støtter foreningens formål og at du kort fortæller om dig selv og dine erfaringer fra prostitution, når du søger om medlemskab. Det er kun talspersonen og en repræsentant fra bestyrelsen, der har adgang til disse mails og alt opbevares fortroligt. Passive medlemmer har mulighed for at deltage i udvalgte aktiviteter og arrangementer. Der er ikke krav om, at passive medlemmer skal dele deres beretning på hjemmesiden. Som passivt medlem viser du Netværksgruppen din støtte og opbakning, og får gennem Netværksgruppen et talerør.

Hvilke forventninger har Netværksgruppen?

Netværksgruppen forventer, at du engagerer dig på den måde, det føles trygt og overskueligt for dig. Vi forventer også, at du deler Netværksgruppens holdning om, at prostitution er vold, og at den eneste måde at beskytte prostituerede på, er ved at kriminalisere dem, der køber seksuelle ydelser. Netværket er altså ikke ment som et forum, hvor disse emner skal diskuteres, hvorfor du skal være afklaret om din holdning til prostitution, før du søger om medlemskab i Netværksgruppen.

Hvilke krav stilles der?

I Netværksgruppen er alle medlemmer pålagt tavshedspligt. Netværket er et trygt sted for kvinder med prostitutionserfaring at samles, og det skal være trygt for alle at deltage i arrangementer uden risiko for, at deres identitet røbes udenfor netværket. Overholdes krav om tavshedspligt ikke, vil medlemskab ophøre øjeblikkeligt. Det samme gælder, hvis du ikke deler Netværksgruppens holdning om, at køb af seksuelle ydelser skal kriminaliseres.

Hvad kan vi tilbyde?

Netværksgruppen kan tilbyde dig et trygt sted hvor du kan blive hørt. Netværksgruppen mødes ca. hver sjette uge. Det kan være til kaffe, til dialog, til sociale arrangementer med mere.

Personfølsomme oplysninger

Netværksgruppen skal ikke bruge dit cpr.-nummer. For at blive medlem skal vi blot bruge dit navn og en email. Disse oplysninger opbevares fortroligt.

Hvad koster det?

Det er gratis at være medlem af Netværksgruppen.