Støtte- kontaktpersonsordning

Netværksgruppens støtteteam kan indgå i et kommunalt samarbejde, med henblik på at støtte kvinder der ønsker at forlade prostitution eller allerede er ude af prostitution.

Støtteteamet

Støtteteamet består af tre kvalificerede kvinder, der alle har erfaringer fra prostitution og selv er gået hele vejen til et liv uden prostitution og misbrug, bl.a. gennem terapeutiske gruppe- og individuelle forløb. Teamet er aktive medlemmer af Netværksgruppen og har mange alsidige erfaringer fra socialt arbejde, herunder arbejdet med kvinder i prostitution, voldsramte kvinder, mennesker i misbrug og meget mere.

Hvor

Indtil videre gælder støtte- og kontaktpersonsordningen for Københavns kommune.

Støtte- og kontaktpersonens funktion:

En støtte- og kontaktperson kan bidrage til socialt samvær, støtte, vejledning og rådgivning. Derudover kan støtte- og kontaktpersonen fungere som bisidder, hjælpe den pågældende til læge, psykolog med mere. Derudover kan støtte- og kontaktpersonen hjælpe til at etablere et socialt netværk, være behjælpelig i forhold til møder i kommunalt regi, samt bidrage til at den pågældende oplever en særlig omsorg og forståelse for den situation vedkommende er i.

Støtte- og kontaktpersonen vil som udgangspunkt stå til rådighed 3 timer ugentligt, men de konkrete aftaler fastsættes mellem den pågældende og støttepersonen afhængig af den enkeltes behov og kan derfor variere. Derudover vil støtte- og kontaktpersonen kunne være til rådighed telefonisk, ved akut opståede situationer.

Tværfagligt samarbejde

Støtte- og kontaktpersonsordningen etableres gennem et tværfagligt samarbejde i kommunalt regi. Det er derfor ikke muligt for kvinder der ønsker at forlade prostitution, at rette personlig henvendelse til Netværksgruppens støtte- og kontaktpersonsordning, med henblik på at indgå i ordningen. Årsagen er, at Netværksgruppens team har brug for supervision, så de kan bidrage bedst muligt til støttefunktionen, og da Netværksgruppen er en non-profit forening, har de ikke selv mulighed for at afholde udgifter i forbindelse med supervision.

Tavshedspligt

Netværksgruppens team er underlagt tavshedspligt. Teamet har derfor ikke mulighed for at stå til ansvar overfor den pågældende kommune, i forhold til de samtaler der udspiller sig mellem kontaktpersonen og den pågældende kvinde. Tavshedspligten er en vigtig del af støttefunktionen, så der kan opstå en tillidsfuld relation mellem parterne, hvor tryghed, åbenhed og ærlighed er vigtige faktorer, for at samarbejdet kan fungere optimalt.

Støtte- og kontaktpersonen er ulønnet, MEN……

Støtte- og kontaktpersonen arbejder på frivillig basis. Det vil sige at der ikke skal afholdes udgifter i forbindelse med løn. Til gengæld skal støtte- og kontaktpersonen have mulighed for at få supervision en gang månedligt, afholdt af den pågældende kommune. Supervisionen skal afholdes af en uddannet og kvalificeret psykolog, og kan, i tilfælde af at kommunen har flere af Netværksgruppens støtte- og kontaktpersoner tilknyttet, afholdes samlet.

Kontakt

For mere information, kontakt Netværksgruppens sekretær via kontaktformularen.