Ordliste

1) Prostitution kontra sexarbejde:

Netværksgruppen definerer prostitution således:

”Prostitution er en kompleks og socialt konstrueret industri, der på en gang fodrer, fastholder og styrer prostitutionens forskelligartede undergrupper, herunder strip, pornografi og udveksling af seksuelle ydelser. Prostitution er et socialt fænomen, hvorunder bagmænd, alfonser og ruffere opnår den største økonomiske fortjeneste på vegne af andre menneskers ønske om basal overlevelse og økonomisk sikkerhed. Købere og forbrugere af strip, pornografi og køb af seksuelle ydelser, er den direkte årsag til den udnyttelse der finder sted, under fænomenet prostitution.”

At anvende begrebet sexarbejde, er en måde at forskønne, forherlige og forføre samfundet til at tro, at prostitution er selvvalgt og sammenligneligt med andre erhverv. Begrebet har til hensigt, at normalisere og negligere de skader, som prostitution medfører. At anvende begrebet sexarbejde er et brud på basale menneskerettigheder, idet begrebet har til hensigt at fjerne fokus fra den vold og de overgreb der finder sted i prostitution, fremfor at belyse og modvirke den kommercialisering der bliver mere og mere fremherskende i forbindelse med særligt kvinders seksualitet.

 

2) Seksuel frigørelse eller undertrykkelse

Prostitutionsfortalere beskriver prostitution som en del af kvinders seksuelle frigørelse, hvor valget om at lade sig prostituere, er et udtryk for kvinders ret til at gøre med deres krop som de vil. De beskriver ligeledes prostitution som en måde hvorpå kvinder der vælger at lade sig prostituere, har ret til at tage patent på, hvor vidt kroppen, kroppens åbninger og menneskets generelle seksualitet skal tingsliggøres og kommercialiseres.

Netværksgruppen ser ingen sammenhæng mellem prostitution og seksuel frigørelse. Derimod anser vi prostitution som undertrykkende og som en manglende samfundsmæssig og retslig erkendelse af, at kvinder har ret til et liv, hvor deres seksualitet ikke er kommercialiseret, og hvor samfundet tager hånd om de mennesker der udnyttes, misbruges og marginaliseres. Prostitution foregår på købers marked og betingelser, og eksisterer i en kriminel subkultur. Prostitution er et område der huser handlede mennesker, udsatte og sårbare mennesker, selvskadende mennesker, fattige mennesker og mennesker i misbrug. Majoriteten af de mennesker der befinder sig i prostitution, kan inddeles i disse grupper. Ingen af de kvinder, der er repræsenteret i Netværksgruppen, har set deres erfaringer fra prostitution, som et led i en seksuel frigørelse. For dem har prostitution handlet om overlevelse, selvskade og manglende alternative valgmuligheder.

Netværksgruppens medlemmer er enige om, at prostitution hverken kan sammenlignes med sex eller arbejde, da de seksuelle ydelser alene foregår på købers præmisser, og fordi ingen rettigheder vil kunne sikre prostituerede mod den vold og de seksuelle overgreb der finder sted i prostitution.

 

3) Sexkøber kontra køber af seksuelle ydelser:

Netværksgruppen anser begrebet sexkøber som misvisende og forførende.

Selvom der er tale om et køb af en seksuel ydelse, anser vi ikke denne ydelse som sammenlignelig med sex, da Netværket anser sex som en gensidig og fælles akt mellem to ligestillede mennesker. I prostitution er køber og sælger ikke ligestillede, da køber med en økonomisk overlegenhed, fastholder sælger i en økonomisk underdanighed. Pengene er altså genstand for handlinger og aktiviteter, som sælger ikke ville have udført, hvis ikke der var tale om en pengeudveksling.

Køber er anonym

Ifølge rapporten ”Kortlægning af prostitutionsefterspørgslen” (2013), er køber en gennemsnitlig mand imellem 18-65 år, uden nogen særlige kendetegn. I alt har 15,5 % af alle mænd i denne aldersgruppe betalt for seksuelle ydelser, hvilket svarer til ca. 260.000-285.000 mænd. Selvom gennemsnitsalderen for at købe seksuelle ydelser første gang er 25 år, viser rapporten, at denne er faldende, hvilket meget vel kan hænge sammen med den liberale holdning til og øgede almene accept af kommercialiseringen af kvindekroppen og dertil, køb af seksuelle ydelser. Ifølge rapporten får det ingen betydning for mændenes valg om at købe seksuelle ydelser, at de har kendskab til prostitueredes levevilkår og prostitutionens psykiske belastning.

Netværksgruppens erfaring er, at købere af seksuelle ydelser almindeligvis udviser et nedladende kvindesyn og en manglende respekt for de kvinder de køber seksuel adgang til. På grund af deres mulighed for at være anonyme, afviger køberne fra deres almene og sociale dannelse, hvorfor deres optræden i denne arena er ulig deres optræden i andre arenaer, hvor de skal stå til ansvar for deres handlinger. Netværksgruppens erfaringer er, at køberne udviser en nedladende holdning overfor den prostitueredes situation, udnytter den prostitueredes sårbarhed og ikke holder sig tilbage med at ytre sig negativt, truende, aggressivt eller voldeligt overfor den prostituerede.

 

Listen opdateres løbende….