Hjælp til at forlade prostitution

Netværksgruppen tilbyder desværre ikke terapeutiske forløb, men står klar med åbne arme, når du er kommet ud på den anden side og ønsker at være en del af et ressourcestærkt netværk, der blandt meget andet arbejder på at italesætte skadevirkninger af prostitution og derudover arbejder på at få indført et forbud mod køb af seksuelle ydelser i Danmark.

Til gengæld er vi mange, der ved, hvor svært det kan være at komme ud af prostitutionsmiljøet. Vi er mange, der har gjort os de samme overvejelser, og som derfor har mange fællestræk, når vi ser tilbage på vores egen exit. For mange kvinder har det været rigtig svært at komme ud, fordi man har følt sig alene med den beslutning. De færreste har oplevet støtte fra miljøet i forbindelse med at forlade det, ikke mindst, fordi man netop i prostitutionsmiljøet har svært ved at anerkende, at mange prostituerede med tiden rammes af fysiske, psykiske og sociale følger af det, man udsættes for i prostitution.

Derudover kan det være svært at forlade miljøet, fordi man måske i en lang periode har oplevet, at netop det miljø har været det sted, hvor man ikke behøvede at skjule sit dobbeltliv. Mange har forladt miljøet med depression, angst og lavt selvværd og på baggrund af det været usikre på, hvad de så skulle, hvis de ikke længere skulle være prostitueret.

Mange af os har ligeledes haft svært ved at overskue, hvordan vi skulle  klare os økonomisk, når vi via prostitution havde udviklet et forbrug, som på ingen måde harmonerer med det, man f.eks. kan have ved at være på sygedagpenge. Derfor forstår vi fuldt ud, hvad mange går igennem, når de ønsker at forlade prostitution.

Som sagt er vi ikke på nuværende tidspunkt kvalificerede til at tilbyde terapeutiske forløb, ligesom vi heller ikke har tilknyttet socialfagligt personale i Netværksgruppen. Derfor anbefaler vi, at du retter henvendelse til et af nedenstående tilbud og sørger for at få den hjælp, du har behov for. Vi vil meget gerne støtte, give personlige råd, lægge skulder og øre til, hvorfor du selvfølgelig er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for at tale med en, der ved, præcis hvad du gennemlever.

Tag højde for, at nogle af nedenstående tilbud primært retter sig mod udenlandske prostituerede. – Og husk, at vi er her, hvis der er noget, vi kan gøre for at hjælpe dig på vej.

Vi anbefaler dig at tage kontakt til enten:

Liva Rehab Frederiksberg

NEWLIVES København

Hanne Marie hjemmet Roskilde

Exit Prostitution Aalborg

Exit Prostitution Aarhus

Exit Prostitution Odense

Exit Prostitution København

Kvindekrisecenter Hillerød

Reden København

Reden Odense

Reden Aarhus

Et liv med eller uden prostitution Aalborg

HopeNow København

Kompetencenter prostitution

 

Husk at du altid har ret til hjælp fra et krisecenter, hvis du har været udsat for vold. Se listen over krisecentre HER

 

Har du kendskab til tilbud vi ikke har skrevet på listen, så skriv det gerne til os.