Debat-Avisen

Netværksgruppen har sin egen Debat-Avis. Her skriver medlemmerne artikler, som kombineres med artikler skrevet af forskellige gæsteskribenter. Det kan både være politikere, fagpersoner og private, der har en holdning, de gerne vil dele.

Debat-Avisen blev grundlagt i  2014 som en forløber til Netværksgruppen og er et selvstændigt og ikkekommercielt medie.

Debat-Avisen er et privat initiativ og drives på frivillig basis af medlemmerne fra Netværksgruppen og et team af frivillige medarbejdere.

Debat-Avisen beskæftiger sig med køn, kultur og ligestilling.

Nedenfor kan du få en forsmag på, hvad du kan finde på Netværksgruppens Debat-Avis.

_________________________________________________________

Når madrasser giver flashbacks

Af: Medlem af Netværksgruppen Bente Kongerslev

Mandag den 30. marts var jeg, i selskab med de andre medlemmer af Netværksgruppen, inde for at se teaterforestillingen Catering. En forestilling om Liljas liv som ung i et fattigt Litauen, og en skildring af, hvordan hun blev lokket til Danmark, med lovning på et job på en frugtplantage og udsigten til et liv i luksus. Manden viste sig at have solgt hende til en alfons.

Det var en stærk oplevelse og en barsk indsigt i Liljas liv, som handlet ung pige, af bagmænd uden skrupler – en skildring der bygger på en autentisk historie, og som udspiller sig dagligt, ikke bare i Danmark, men i lande verden over. En skildring, som dækker over så mange menneskers skæbne, men som kun få mennesker forholder sig til og forstår alvoren af.

Heldigvis delte jeg oplevelsen med Netværksgruppens andre medlemmer, som både før og efter forestillingen skabte rum for forståelse og omsorg for hinanden – et stærkt fællesskab som har sin nødvendighed, når man konfronteres med en virkelighed, som kun de færreste kan forstå og sætte sig ind i. Læs hele indlægget HER

___________________________________________________________

Når incest fører til porno

Af: Medlem af Netværksgruppen Linda Lückow

Jeg var ikke meget mere end seks år gammel, da min morfar udsatte mig for det første seksuelle overgreb. Overgreb der stod på løbende, indtil jeg var omkring 13-14 år gammel. Overgreb der satte spor, – fysisk, og i særlig grad psykisk. Overgreb der lærte mig, at min seksualitet ikke var min, og som derfor gjorde mig grænseløs.

Følelsen af ikke at være noget værd, prægede min opvækst og førte mig af veje, som jeg helst havde været foruden, men som på en eller anden måde syntes som en naturlig udvikling, idet grænseløsheden havde fået sit tag i mig. Veje der førte mig ind i pornoens verden, forført af hurtige penge, og overgreb, der føltes velkendte. Jeg mistede ejerskab over min krop og grænserne blev mere og mere flydende. Læs hele indlægget HER

_____________________________________________________________

Øremærket barsel – hvor blev den af? 

Af: Balder Mørk Andersen, rådmand for SF i Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Ja, måske var jeg en naiv idealist. Men jeg troede faktisk, at regeringsgrundlagets mål om at øremærke op til tre måneder af barselsorloven til mændene, ville være et af de lovtiltag der relativt hurtigt kunne have været fremsat og implementeret. Socialdemokraterne, Radikale og SF var enige i det sorte tårn på Amager. Det var en realpolitisk sag med en stor kulturkampsmæssig gennemslagskraft. Gevinsterne for børn, fædre, mødre og et mere ligestillet arbejdsmarked var markante. Når fædre i Danmark kun tager 7 procent af den samlede barselsorlov mod 24 procent i nabolandet Sverige, står det trods alt klart for de fleste at der er rum for forbedringer. Det var således et velbelyst område allerede inden Barselskommissionen efter et halvt års arbejde, i deres rapport klarlagde at øremærket barsel virker efter hensigten. Læs hele artiklen HER

________________________________________________________ 

Ligestillingskamp i DNA’et

Af: Rasmus Horn Langhoff, Ligestillingsordfører for Socialdemokraterne

For nylig var det Kvindernes Internationale Kampdag. Da kampdagen blev lanceret tilbage i 1910, handlede det om valg- og stemmeret til kvinderne, men kvindebevægelsen kan føje en lang række sejre til CV’et. Derfor fristes nogen måske også til at spørge sig selv, om vi mon er kommet i mål med ligestillingen? Det kommer jeg tilbage til. I år fejrede jeg Kvindernes Kampdag til FN’s Kvindekommission i New York. Her mødes repræsentanter fra alle FN’s medlemslande hvert år for at evaluere fremgangen for ligestilling og sætte alvorlige ligestillingsudfordringer på dagsordenen. I år var temaet ’Bekæmpelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger’. Læs hele artiklen HER

______________________________________________________________

Regeringen løb fra et sexkøbsforbud

Læserbrev af: Tanja Rahm, pædagog, terapeut, forfatter og debattør

I 2011 gik regeringen på valg, bl.a. med det løfte at de ville indføre et forbud mod køb af seksuelle ydelser. Det gav god mening, især ud fra den betragtning, at det i andre lande har vist sig effektivt, dels for at besværliggøre bagmænds kriminelle handlinger, når de tvang mennesker ind i prostitution. Men også med det formål, at ændre befolkningens syn på køb af seksuelle ydelser. Især unge mennesker i Sverige bakker op om sexkøbsforbuddet, og i alt støtter hele 80 % den lov, som i resten af verden er kendt under navnet ”Den Nordiske Model”, netop fordi at flere lande har kopieret loven, herunder Norge, Island, Canada og Nordirland. Men også i andre lande diskuteres ”Den Nordiske Model”. Selv Holland som har legaliseret bordeldrift og rufferi, går nu med tanke på at ændre loven og indføre Den Nordiske Model, fordi de har indset at legaliseringen førte til grov udnyttelse og trafficking af mennesker fra særligt Østeuropæiske lande. Læs hele artiklen HER

______________________________________________________________

Hvorfor udsættes kvinder for vold?

Af: Forstander på Kvindehjemmet og formand for Landsorganisation af Kvindekrisecentre LOKK Birgit Søderberg Hansen

Mit udgangspunkt for at tale om mænds vold mod kvinder og børn – er praktikerens. Jeg er hverken køns- eller samfundsforsker, men driver et stort kvindekrisecenter i København ”Kvindehjemmet” sammen med en dygtig og engageret medarbejdergruppe,  og jeg skriver ud fra den viden og erfaring, jeg har fået i de år, jeg har været engageret indenfor området.

For mig er det ikke nok kun at være involveret i at afbøde skadevirkningerne efter volden for kvinder og børn. Vi skulle også meget gerne have fat i, hvordan vi mere grundlæggende får stoppet mænds vold mod kvinder og børn. Derfor har jeg også involveret mig i LOKK (Landsorganisation af kvindekrisecentre), fordi LOKK kan sætte vold mod kvinder og børn på den politiske dagsorden. Jeg har siden 2008 været formand for LOKK. Læs hele artiklen HER

______________________________________________________________

Svanegruppen – et tilbud til kvinder der ønsker et liv uden prostitution

Af: Alice Viola, mentor Svanegruppen, KFUK’s Sociale Arbejde

Svanegruppen er et tilbud, under KFUK’s Sociale Arbejde, der har til formål at bane vejen for et liv uden prostitution. Tilbuddet er et psykolog-ledet gruppeforløb for kvinder som tidligere har været i prostitution og nu ønsker at forblive ude af prostitutionsmiljøet. For mange kvinder er deltagelsen i Svanegruppen begyndelsen til en ny vej i livet. Kendetegnet ved Svanegruppen er det unikke samarbejde imellem den tilknyttede mentor og psykolog, hvilket adskiller Svanegruppen fra andre terapeutiske grupper. Læs hele artiklen HER

_______________________________________________________________

Hvad er sexisme egentlig?

Af: Irene Manteufel journalist og medstifter af Everyday Sexism Project Danmark

Sexisme er en form for ideologi, hvor man tror, at kvinder er underordnet mænd i en lang række henseender. Det afstedkommer f.eks., at deres arbejde ikke regnes for at være lige så meget værd – hvilket ses på de 19% lønforskel mellem mænd og kvinder i Danmark. Sexisme rummer også en usagt enighed om, at mænd som køn har særlige rettigheder overfor kvinder.

Sexisme er negativ forskelsbehandling baseret på køn. Den historiske og eksisterende magtbalance, hvor mænd (som klasse) er mere priviligerede end kvinder (magt- og økonomisk fordeling plus al hoveddiskurs indenfor kultur på alle planer), gør at det er kvinder,  der kan udsættes for sexisme. Den kan ikke ramme heteroseksuelle mænd. Systemet består nemlig af fordomme/diskrimination PLUS institutionel magt, ligesom racisme, og sexismen er vokset ud af en verden defineret af heteroseksuelle mænd.  Derfor kan kvinder have fordomme og udøve chikane overfor mænd, men dette er ikkehverdagssexisme. Det er fordomsfuldhed og chikane. Læs hele artiklen HER

_______________________________________________________________

Feminister er alt andet end slapsvanse

Læserbrev af: Tanja Rahm, pædagog, terapeut, forfatter og debattør

Den 10. April 2014 bragte Folkets Avis et debatindlæg skrevet af Mersiha Cokovic, Liberal Alliance, Betonfeminister er ikke andet end en forsamling slapsvanse. Jeg var rystet over at opdage, at en politisk engageret kvinde havde så lidt indsigt i feminismens kamp om ligestilling, deres store arbejde i at fjerne tabuer om vold og deres betydning for de mange etablerede krisecentre for voldsudsatte kvinder og børn i Danmark.

Cokovic blander to vigtige temaer sammen. Hun påpeger betydningen af det fortsatte arbejde i forhold til at forebygge vold mod kvinder, men siger i samme indlæg, at feminister har for travlt med at fratage kvinder deres frie ret til at sælge sex, i stedet for at tage hånd om de voldsudsatte. Læs hele artiklen HER

Facebook1-300x184