Beskrivelse af Netværksgruppen

Netværksgruppen er et netværk af kvinder med prostitutionserfaring der er gået sammen om at sætte prostitution og sexkøb på den politiske dagsorden. Kvinder med erfaring fra prostitution har en vigtig viden om prostitution, prostitutionens skadevirkninger og om, hvordan sexindustrien influerer på kvindernes liv. Kvinder med erfaring fra prostitution er en vigtig ressource, når der skal indsamles Read More …