Formål og vision

Foreningen ’Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution’ er en ikkereligiøs, upolitisk, non-profit, almennyttig forening.

Foreningen anser prostitution som vold mod mennesker og køb af prostitution for et kommercielt seksuelt overgreb.

Foreningens formål er at arbejde for et samfund med mindst mulig prostitution, bl.a. ved at forholde sig kritisk til fænomenet prostitution, seksuelle kulturer og magtforhold mellem kønnene samt ved at arbejde for, at kommercielle seksuelle overgreb straffes på lige fod med andre voldsforbrydelser.

Formålet søges opnået især ved at der arbejdes for:

- at indføre et forbud mod køb af kommercielle seksuelle overgreb,

- at fastholde rufferiparagraffen, som en beskyttelse mod, at andre tjener på ens prostitution,

- at fastholde den nuværende afkriminalisering af den prostituerede,

- at informere befolkningen om mænds kommercielle seksuelle vold mod prostituerede,

- at informere befolkningen om prostitutionens skadevirkninger og senfølger,

- at styrke den sociale indsats for nuværende og tidligere prostituerede,

- retten til permanent opholdstilladelse i Danmark for personer, der anerkendes som ofre for menneskehandel til prostitution.