Beskrivelse af Netværksgruppen

Netværksgruppen er et netværk af kvinder med prostitutionserfaring der er gået sammen om at sætte prostitution og sexkøb på den politiske dagsorden. Kvinder med erfaring fra prostitution har en vigtig viden om prostitution, prostitutionens skadevirkninger og om, hvordan sexindustrien influerer på kvindernes liv. Kvinder med erfaring fra prostitution er en vigtig ressource, når der skal indsamles viden på området, og når der skal udvikles exit-programmer, der virker.

Netværksgruppen er ikke et terapeutisk tilbud, men et tilbud til kvinder med prostitutionserfaring, der ønsker at indgå i et fællesskab hvis mål blandt andet er, at arbejde for en kriminalisering af sexkøb. Netværksgruppen har også til henblik at give medlemmerne mulighed for at indgå i et socialt fællesskab, hvor der er konsensus mellem medlemmernes oplevelser fra prostitution og på den måde styrke de sociale relationer mellem medlemmerne og give dem en platform hvor de mødes med accept og anerkendelse. Derudover kan medlemmerne få støtte og vejledning i forhold til at debattere prostitution eller dele deres historie enten i Netværksgruppen, i privatlivet eller i medierne. Men Netværksgruppen er også for kvinder med prostitutionserfaring der ikke er klar til at indgå aktivt i Netværksgruppens møder og aktiviteter, og som derfor kan være passive medlemmer, for at vise deres støtte overfor Netværksgruppens mål og aktiviteter.

For at sikre, at Netværket er et trygt sted for kvinder, optager vi ikke mænd i Netværket. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke mener, at mænd er underlagt de samme voldelige strukturer i prostitution. Vi står gerne til rådighed og hjælper dig med at skabe din egen Netværksgruppe, som kan give mænd med erfaringer fra prostitution en vigtig stemme i debatten, ligesom vi gerne indgår i et samarbejde med andre organisationer der støtter Netværksgruppens formål.