Tanja

Et af Netværksgruppens formål er at belyse den voldelige struktur i prostitution. Derfor har en række af medlemmerne besvaret nedenstående spørgsmål, blandt andet for at dokumentere volden i prostitution.

1) Alder og navn

Tanja Rahm, 37 år.

2) Hvor længe var du i prostitution? (Hvor gammel var du, da du startede/sluttede?)

Jeg var i prostitution, fra jeg var 20 til 23 år.

3) Hvilken slags prostitution har du erfaring med?

Bordel, saunaklub og escort.

4) Hvordan synes du, medierne fremstiller prostitution? Er det i tråd med dine erfaringer?

Jeg synes meget ofte, at medierne glorificerer prostitution, og jeg kan kun kende billedet, når tidligere prostituerede står frem og fortæller deres historie. Mange såkaldte eksperter og fagpersoner, der ikke har noget begreb om, hvordan det er at være i prostitution, har en tendens til at tale prostitutionsfortalernes sag, og det finder jeg dybt bekymrende, da jeg har et indgående kendskab til, hvordan den industri i virkeligheden ser ud og opleves.

5) Tilhængere af prostitution kalder det sexarbejde og mener, at flere rettigheder og fuld legalisering vil skabe et mere trygt miljø. Er du enig i det? Hvis ikke, kan du så uddybe hvorfor?

For det første har prostitution intet med sex at gøre. Det er et opslidende skuespil på købernes præmisser, hvor sælgers lyst aldrig er i centrum. Jeg mener heller ikke, at prostitution kan defineres som arbejde, da overgreb og krænkelser ville få Arbejdsskadestyrelsen til at lukke ethvert bordel lige på stedet. Jeg har talt med flere tidligere prostituerede fra bl.a. Tyskland. De fortæller, at legaliseringen på intet tidspunkt er kommet de prostituerede til gode, men udelukkende er kommet ruffere og bordelejere til gode, så jeg tror ikke på en legalisering. Desuden har de lande, der har legaliseret prostitution, det højeste antal af handlede kvinder i sexindustrien. Det er desuden ikke manglende rettigheder, der gør det utrygt at være i prostitution. Det er køberne og deres handlinger.

6) Har du oplevet vold og/eller seksuelle overgreb før du gik ind i prostitution?

Ja, jeg var udsat for en række seksuelle krænkelser, fra jeg var mellem 11 og 17 år gammel.

7) Oplevede du vold og/eller seksuelle overgreb som prostitueret?

Ja, jeg oplevede mange seksuelle og voldelige overgreb som prostitueret. Bl.a. voldtægt, grænseoverskridende handlinger, forfølgelse og verbale og psykiske overgreb.

8) Har du haft fysiske/psykiske følger af din tid i prostitution – i så fald hvilke?

Ja. Manglende evne til at mærke og reagere på mine følelser, manglende evne til at mærke og fokusere på egen lyst, problemer med at indgå i sociale relationer, manglende tillid til mine omgivelser, manglende tillid i parforhold og meget mere.

9) Synes du det er svært at stå frem og deltage i den offentlige debat, og i så fald hvorfor?

Ja, jeg synes det er svært. Medierne har en tendens til at fremstille én som et offer, for derefter at udstille ens personlige historie og gøre den utroværdig på baggrund af erfaringer, der lå forud for valget om at blive prostitueret. De vil kun sjældent forholde sig til de overgreb, der fandt sted, imens man var i prostitution.

Derudover er der generelt en meget grov tone i mange prostitutionsdebatter. Sexkøbstilhængere kaster om sig med trusler og grove kommentarer, er ofte ondskabsfulde og forsøger med grove krænkelser at true en til tavshed. Derfor forstår jeg godt, hvorfor mange tidligere prostituerede har svært ved at tage springet og stå frem, for man skal være godt klædt på til at klare de mange verbale overgreb, der kommer som følge af at man er trådt offentligt frem. Derudover kan man blive bekymret for, om nogle af dem kunne finde på at gøre deres trusler til virkelighed, og da man gerne vil beskytte sin familie og sine nærmeste, kan det være fristende at trække sig fra den offentlige debat. Heldigvis siger min erfaring mig, at sexkøbstilhængerne sætter hårdt ind, lige når man står frem, og når de erfarer, at det ikke kommer til at lykkes dem at lukke munden på en, så giver de op og finder noget bedre at tage sig til. Samtidig er det lykkedes prostitutionslobbyen at forføre en lang række mennesker, som derfor kan have svært ved at forstå, at man f.eks. ikke kan skille prostitution og menneskehandel ad.

10) Hvad tror du er bedst i forbindelse med prostitution, fuld legalisering eller kriminalisering af køberne?

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det eneste rigtige er at kriminalisere dem, der køber kommercielle seksuelle overgreb.

Tanjas blog

Tanjas Facebook-side