Bente

Et af Netværksgruppens formål er at belyse den voldelige struktur i prostitution. Derfor har en række af medlemmerne besvaret nedenstående spørgsmål, blandt andet for at dokumentere volden i prostitution.

1) Alder og navn

Bente, 67 år.

2) Hvor længe var du i prostitution? (Hvor gammel var du, da du startede/sluttede?)

Jeg var 50 år, da jeg startede. Jeg levede et dobbeltliv, hvor jeg i hverdagene passede mit normale arbejde, og i weekenderne og på fridage tog til København og prostituerede mig. Efter 3 år stoppede jeg med at tage til København, men fortsatte de næste ca. 7-8 år, bl.a. med escort og telefonsex. Efter at have hørt et foredrag med en tidligere prostitueret, så brød jeg sammen, og erkendte, at jeg havde brug for hjælp.

3) Hvilken slags prostitution har du erfaring med?

Gadeprostitution, escort, internet og telefonsex.

4) Hvordan synes du medierne fremstiller prostitution? Er det i tråd med dine erfaringer?

Jeg synes at medierne fremstiller prostitution som om det er noget kvinderne er glade for og som de selv har valgt. Når man selv har været i det, kan det være rigtig svært at forholde sig til mediernes retorik der går på: ”Hvor slemt kan det lige være?” Det er i hvert fald meget langt fra mine erfaringer, for jeg tænker ikke tilbage på det, som en lykkelig tid. Selvom det på en eller anden måde gav mig et ”kick”, fordi jeg fik opmærksomhed og fordi jeg følte at jeg var noget værd, så endte jeg alligevel med at måtte bedøve mig selv med medicin og alkohol, for overhovedet at kunne holde det ud. Det medierne beskriver som et frit valg, er ikke baseret på forskellige valgmuligheder. Man lever jo på en løgn og et opslidende dobbeltliv, hvor man jævnligt udsættes for både fysisk, psykisk og seksuel vold. Ingen medier fokuserer på den vold der eksisterer i prostitution. Men køb af seksuelle ydelser er vold, og det der ”frie valg”, det er der ofte en negativ forklaring på. Og når man spørger folk, hvad de ville sige til at deres egen datter kom i arbejdsprøvning på et bordel, så er det jo altid et klart nej, så der ligger også ofte en stor dobbeltmoral i folks holdninger til prostitution.

5) Tilhængere af prostitution kalder det sexarbejde og mener, at flere rettigheder og fuld legalisering vil skabe et mere trygt miljø. Er du enig i det? Hvis ikke, kan du så uddybe hvorfor?

Nej, det er jeg absolut ikke. Jeg tror det ville blive vanskeligere for de prostituerede og langt mere voldeligt, for en legalisering kommer kun bagmænd, ruffere og købere til gode. Det er i hvert fald ikke de prostituerede. Så jeg går ind for en kriminalisering af køberne. For man kan ikke komme volden i prostitution til livs, heller ikke med en legalisering, for problemet er køberne. Det er dem der begår volden mod prostituerede, og for mig er det vigtigt, at alle kvinder kan leve et liv uden risiko for at opleve vold, heller ikke selvom man får penge for det.

6) Har du oplevet vold og/eller seksuelle overgreb, før du gik ind i prostitution?

Jeg blev adopteret ind i en familie, hvor jeg oplevede flere former for omsorgssvigt. Jeg følte mig ikke rigtig set eller hørt, og skulle ofte opføre mig på en bestemt måde, for at føle mig god nok. I mit voksenliv har jeg været i 2 forskellige parforhold, som på forskellige måder var præget af både fysisk og psykisk vold, og ofte var det at gå seng med dem, en måde at forsøge at skabe ro i parforholdet, mere end at det var af egentlig lyst. Jeg tror at behovet for at blive set, hørt og være noget værd, gjorde det oplagt for mig at gå ind i prostitution, selvom jeg i dag er klar over, at det handlede om at jeg havde et lavt selvværd, og at det i virkeligheden var vold jeg påførte mig selv, fordi jeg ikke rigtig kunne finde andre måder at få det ”kick” det gav mig, når nogen ”valgte” mig.

7) Oplevede du vold og/eller seksuelle overgreb som prostitueret?

Ja, det gjorde jeg. Ens grænser blev ofte overskredet. De aftaler der blev indgået blev sjældent overholdt, og flere gange er jeg blevet fastholdt og voldtaget, og så var det nemmeste bare at lægge sig ned og få det overstået. Jeg begyndte derfor at drikke og ”dope” mig selv med medicin, inden jeg skulle være sammen med køberne, fordi jeg på den måde nemmere kunne udholde det.

8) Har du haft fysiske/psykiske følger af din tid i prostitution – i så fald hvilke?

Ja, det har jeg. Jeg begyndte at få det fysisk og psykisk dårligt, hvilket førte til både alkohol- og medicinmisbrug, fordi jeg på den måde kunne bedøve mine følelser. Jeg endte med at blive sygemeldt fra min normale arbejdsplads, fordi jeg fik en depression. Efterfølgende fik jeg stillet flere forskellige diagnoser, bl.a. Borderline og personlighedsforstyrrelse, som førte til medicinering.

Derudover blev det rigtig svært at knytte sig til nogen og være sammen med nogen intimt. Krop og følelser var adskilt, og sex var bare noget der skulle overstås. Og sådan har jeg det på en måde stadig, at det er rigtig svært at komme i kontakt med min egen seksualitet og sexlyst. Jeg har brugt rigtig mange år med psykologsamtaler og terapiforløb, og faktisk er det først inden for det seneste år, at jeg er begyndt at føle, at jeg er landet et rigtig godt sted i livet.

9) Synes du, det er svært at stå frem og deltage i den offentlige debat, og i så fald hvorfor?

Både ja og nej. Jeg har ikke været stået offentligt frem. Egentlig ikke fordi jeg ikke som sådan vil, men mere fordi at min familie og omgangskreds ikke kender til min fortid. 3 af mine veninder ved det, men min oplevelse er, at der inden for dette område eksisterer en form for berøringsangst, hvorfor de aldrig rigtig har spurgt ind til det eller har forholdt sig til det. Men jeg har flere gange overvejet at stå frem, fordi jeg så gerne vil slå fast, at prostitution er vold, og for at hjælpe andre fra at gå ind i prostitution. Jeg deler med jævne mellemrum artikler og sådan på min Facebook-profil, men heller ikke der er der nogen der viser interesse for, hvorfor jeg er så optaget af dette emne. Jeg håber at jeg ved at dele min beretning her, kan gøre opmærksom på, at prostitution heller ikke nødvendigvis er et velovervejet valg, bare fordi man var en moden kvinde da man startede. Og så overvejer jeg stadig at stå offentligt frem en dag, men det skal være fordi der opstår en situation, hvor jeg finder det betydningsfuldt at dele min historie med offentligheden.

Hvad tror du er bedst i forbindelse med prostitution, fuld legalisering (ophævelse af rufferiparagraffen og anerkendelse af prostitution som erhverv) eller kriminalisering af køberne?

Jeg går ind for en kriminalisering af køberne, fordi ingen kvinder skal udsættes for vold. Alle skal have ret til at bestemme over deres egen krop, men det skal på en eller anden måde komme alle kvinder til gode. Jeg ser ikke ned på prostituerede, men jeg håber at de på sigt vil tage et andet valg, for ingen bør udsætte sig selv for den vold der er forbundet med prostitution.