Linda

Et af Netværksgruppens formål er at belyse den voldelige struktur i prostitution. Derfor har en række af medlemmerne besvaret nedenstående spørgsmål, blandt andet for at dokumentere volden i prostitution.

1) Alder og navn

Linda, 56 år.

2) Hvor længe var du i prostitution? (Hvor gammel var du, da du startede/sluttede?)

Jeg startede, da jeg var 15-16 år, og sluttede, da jeg var ca. 22-23 år.

3) Hvilken slags prostitution har du erfaring med?

Pornografi samt nøgendanser.

4) Hvordan synes du medierne fremstiller prostitution? Er det i tråd med dine erfaringer?

På flere punkter stemmer det overens, jeg overbeviste nemlig mig selv om, at mine valg var smarte, at jeg ingen skade tog osv. osv., men det var stadig noget, jeg holdt hemmeligt. Inderst inde tog jeg i den grad skade, og jeg måtte tage spiritus og kokain for at kunne “deltage”.

5) Tilhængere af prostitution kalder det sexarbejde og mener, at flere rettigheder og fuld legalisering vil skabe et mere trygt miljø. Er du enig i det? Hvis ikke, kan du så uddybe hvorfor?

Jeg er af den overbevisning at INTET menneske nyder (men snyder) at blive brugt, for det er jo netop det, man bliver, brugt og besørget “i”.

6) Har du oplevet vold og/eller seksuelle overgreb, før du gik ind i prostitution?

JA, begge dele op til flere gange, fra alderen 6 til 13-14 år  – eller som situationen var – frem til jeg sluttede i “faget”.

7) Oplevede du vold og/eller seksuelle overgreb som prostitueret?

Både ja og nej. Jeg oplevede, at jeg ikke satte grænser, selv når jeg græd indeni.

8) Har du haft fysiske/psykiske følger af din tid i prostitution – i så fald hvilke?

Jeg har haft et forkvaklet syn på min seksualitet og retten til min egen krop. Dufte og hænder kan stadig give mig the creeps, og jeg kan ikke sove med lyset slukket – slukker man, vågner jeg sekundet efter.

9) Synes du, det er svært at stå frem og deltage i den offentlige debat, og i så fald hvorfor?

Ja. Jeg har ikke selv børn, men niecer og nevøer, og vil meget nødig skuffe min familie, selv om jeg til dels altid har været åben over for dem. Men jeg kan mærke, det er noget, vi helst hurtigt glider væk fra. Det er et fremmed rum for dem, og de bryder sig IKKE om for megen viden.

10) Hvad tror du er bedst i forbindelse med prostitution, fuld legalisering eller kriminalisering af køberne?

Helt klart: et forbud mod købesex – også for, at vi kan beskytte mod alfonseri, overgreb fra kunder, samt for at de piger, der er på vej ad den bane, ikke får det så let. Hvis efterspørgslen mangler, så er det ikke så “let”. Og så skal vi bruge mere oplysning og mere forebyggelse, så vi kan få fingrene i pigerne og få fortalt, at det ikke er en “Pretty woman-tilværelse”. Og de incestramte skal “mødes med” vores historier og have hjælp til tidligt at anerkende, at deres krop er en del af dem og ikke er til fri afbenyttelse.