Dorrit

Et af Netværksgruppens formål er at belyse den voldelige struktur i prostitution. Derfor har en række af medlemmerne besvaret nedenstående spørgsmål, blandt andet for at dokumentere volden i prostitution.

Alder og navn

Dorrit, 60 år

Hvor længe var du i prostitution? (Hvor gammel var du, da du startede/sluttede?)

Jeg startede som 20­årig og stoppede da jeg var 48 år, så i alt 28 år (dog med kortere og længere pauser ind imellem).

Hvilken slags prostitution har du erfaring med?

Jeg startede på et bordel. Sidenhen vekslede jeg mellem bordeller, pornoklubber, hoteller og gaden på Vesterbro. End ikke receptionisterne på hotellerne holdt sig tilbage. Har også været barpige på blandt andet Maximbar. Har desuden også erfaring fra gråzoneprostitution.

Hvordan synes du, at medierne fremstiller prostitution? Er det i tråd med dine erfaringer?

Jeg synes helt generelt at medierne glorificerer prostitution og fremstiller det som baseret på frie valg og som en industri fuld af lykkelige ludere. Jeg har mødt mange kvinder i prostitution igennem mine 28 år, og aldrig har jeg mødt nogen der, efter at de havde forladt det, så tilbage på det som en lykkelig tid. De fleste prostituerede forsvarer deres valg, imens de befinder sig i det. Det er jo den måde man overlever på rent psykisk. Faktisk tror jeg ikke på det frie valg i forhold til prostitution. Jeg tror i langt højere grad på, at forudgående vilkår og omstændigheder baner vejen for den slags valg. Jeg kan i hvert fald ikke genkende det billede, som medierne forsøger at tegne.

Tilhængere af prostitution kalder det sexarbejde og mener, at flere rettigheder og fuld legalisering vil skabe et mere trygt miljø. Er du enig i det?

Nej, det er jeg bestemt ikke enig i. De eneste, der får rettigheder og beskyttelse af en legalisering, er købere og alfonser. De kan så helt lovligt lukrere på og betale sig fra de overgreb og grænseoverskridende handlinger, der trods alt lige nu, er lidt mere overvågede, i kraft af politiets opmærksomhed på de prostituerede. En legalisering vil gøre det langt nemmere, at tjene penge på andres elendighed, og den overvågning som politiet har med miljøet nu, ville jo forsvinde, hvis prostitution og rufferi blev lovligt. Den eneste måde man overhovedet kan beskytte prostituerede på, er ved at videoovervåge ethvert rum, sted og område, hvor ydelserne finder sted, for det er jo der, de mange overgreb udspiller sig. Og en sådan overvågning er hverken realistisk eller mulig.

Har du oplevet vold og/eller seksuelle overgreb, før du gik ind i prostitution?

Ja, jeg har oplevet både fysisk og psykisk vold. Jeg er fra en tid, hvor revselse (vold) var en almindelig del af forældres opdragelse af deres børn. Samtidig var der tale om en følelsesmæssigt dysfunktionel familie, hvor jeg slet ikke lærte, at tale om eller at håndtere og rumme følelser. Børn skulle ses og ikke høres, og jeg voksede op med ordsproget, at ”din vilje sidder i min lomme”. Samtidig var der mange verbale skænderier i mit barndomshjem, og ofte blev vi børn inddraget i dem og skulle tage parti for en af de voksne, idet vi blev bedt om at tage stilling til, hvem af dem, der havde ret. Skyld og skam var daglig kost, og jeg husker på den måde min barndom som fyldt med både fysiske og psykiske overgreb.

Oplevede du vold og/eller seksuelle overgreb som prostitueret?

Ja, det gjorde jeg. Faktisk var det nærmest daglig kost. Alt lige fra nedladenhed, grænseoverskridende handlinger, trusler og tyveri, til at kunderne snød sig til at tage kondomet af og/eller brød andre aftaler, der var indgået, eller i det hele taget situationer hvor de følte sig berettiget til at gøre, som det passede dem, når først de havde betalt. Derudover har der været et hav af situationer, hvor jeg har været så angst og følt mig så truet, at jeg lod stå til, i håbet om at få det hurtigt overstået. Og faktisk gjorde det ingen forskel, om det var på bordeller, på gaden eller på dyre hoteller. Købernes syn på de prostituerede var stort set det samme, uanset hvor man befandt sig, og uanset om der var tale om en velhavende forretningsmand eller arbejdsmand Hansen med kone og børn. Jeg husker en særlig episode, hvor jeg var blevet samlet op af en mand i en taxa. Vi blev kørt til hans hjem, og så snart vi var inde i hans lejlighed ændrede han fuldstændig adfærd. Han blev truende, hele hans kropssprog, retorik og adfærd ændrede sig. Det lykkedes mig at stikke af, og selvom der var gået 10­15 minutter, så viste det sig heldigvis, at taxaen var blevet holdende lidt nede af vejen, idet chaufføren havde fornemmet, at der ville opstå problemer. Derudover har jeg flere gange oplevet at blive samlet op af mænd i deres bil, hvor de betalte for en ydelse, som de fik, for derefter at true mig og stjæle/røve de penge, de havde betalt samt alle mine andre kontanter og siden smide mig ud af bilen og efterlade mig med ingenting. At blive mødt med køberes nedladende holdning var en daglig forteelse. Der var jævnligt mænd, som forsøgte at presse priserne og i ramme alvor efterspurgte ydelser helt ned til 50 kr. for derefter at blive grove og ubehagelige, når de blev afvist. Fra mine mange år i prostitution og der igennem samtaler med utallige andre prostituerede, så ved jeg, at sådanne oplevelser var hverdagskost for de fleste.

Har du haft fysiske/psykiske følger af din tid i prostitution – i så fald hvilke?

Ja, det har jeg. Bestemte lugte, berøringer og situationer/oplevelser kan stadig aktivere ubehagelige flashbacks. Derudover har jeg haft og kan stadig have svært ved at mærke mig selv og mine egne grænser. Jeg har svært ved at finde tilliden til mennesker, og i særlig grad til mænd. Jeg har samtidig været præget af skam, har problemer med intimitet og kan have svært ved at være til stede i mig selv, når nogen kommer for tæt på. De forhold jeg har været i, har været mere teknisk end følelsesmæssigt betonede på det seksuelle område, og jeg har i det hele taget svært ved at indgå og være i parforhold.

Synes du, det er svært at stå frem og deltage i den offentlige debat, og i så fald hvorfor?

Ja det synes jeg, fordi skammen (på trods af adskillige års terapi) stadig en stor del af mig. Samtidig føler jeg, at man som tidligere prostitueret ofte bliver mødt med en nedladende holdning. Faktisk oplever jeg ikke at nogen anden socialt udsat gruppe omtales så grimt og nedladende, som prostituerede gør. Det er som om, at det er fuldstændig legalt at anvende et groft og nedladende sprogbrug, fordi der jo bare er tale om en ”luder” ­ Prostituerede bliver nærmest anset som menneskehedens bundfald, der kan behandles fuldstændigt, som det passer den enkelte. Men en ting er mænds retorik, når de ved at nedgøre de prostituerede, forsøger at retfærdiggøre deres egne handlinger, både overfor dem selv og andre, men at man også i medierne og rent samfundsmæssigt udviser en særdeles unuanceret holdning til prostitution og til købernes adfærd, synes jeg er trist og dybt bekymrende og taler sit eget tydelige sprog, om den manglende indsigt og viden, der hersker på området.

Hvad tror du er bedst i forbindelse med prostitution, fuld legalisering (ophævelse af rufferiparagraffen og anerkendelse af prostitution som erhverv) eller kriminalisering af køberne?

Hvis man kan gå ind for en fuld legalisering, så kan det forhåbentlig kun skyldes, at man enten har noget på spil eller er dybt uvidende om prostitutionens konsekvenser, og et ja til en legalisering, er desuden også et ja til menneskehandel og betalt overgreb. Den eneste måde at stoppe det på, er gennem kriminalisering af køberne. Derfor skal sexkøb forbydes NU.