Velkommen

______________________________________________________________________________________________________________________

Netværksgruppen er et netværk af kvinder med prostitutionserfaring der er gået sammen om at sætte prostitution og køb af seksuelle ydelser på den samfundsmæssige og politiske dagsorden. Kvinder med prostitutionserfaring har en vigtig viden om prostitution og skadevirkningerne af prostitution  og er derfor en vigtig kilde, når der skal indsamles viden på området, og udvikles exit-programmer, der virker.

Netværksgruppen er ikke et terapeutisk tilbud, men et tilbud til kvinder med prostitutionserfaring, der ønsker at indgå i et fællesskab hvis mål blandt andet er at arbejde for en kriminalisering af sexkøb. Netværksgruppen har også til henblik at give medlemmerne mulighed for at indgå i et socialt fællesskab, hvor der er konsensus mellem medlemmernes oplevelser fra prostitution og på den måde styrke de sociale relationer mellem medlemmerne og give dem en platform hvor de mødes med accept og anerkendelse.

Derudover kan medlemmerne få støtte og vejledning i forhold til at debattere prostitution eller dele deres historie enten i Netværksgruppen, i privatlivet eller i medierne. Men Netværksgruppen er også for kvinder med prostitutionserfaring der ikke er klar til at indgå aktivt i Netværksgruppens møder og aktiviteter, og som derfor kan være passive medlemmer, for at vise deres støtte overfor Netværksgruppens mål og aktiviteter, uden selv at føle sig forpligtet til at engagere sig i Netværksgruppens arbejde.

For at sikre, at Netværksgruppen er et trygt sted for kvinder, optager vi ikke mænd i Netværksgruppen. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke mener, at mænd er underlagt de samme voldelige strukturer i prostitution. Vi står gerne til rådighed og hjælper dig med at skabe din egen Netværksgruppe, som kan give mænd med erfaringer fra prostitution en vigtig stemme i debatten, ligesom vi gerne indgår i et samarbejde med andre organisationer der støtter Netværksgruppens formål.

Fra Paneldebatten: Prostitution – Er det seksuelt frigørende?